Stoltzen METIS

 

Stoltzen Metis gör det enklare att boka mötesrum och få en överblick över tillgängliga lokaler. Panelen visar dig den information du behöver, men ger samtidigt tillgång till ytterligare information om andra rum, resurser och tider om så önskas.

 

Lösningen kommunicerar direkt med Exchange/Office365 vilket gör att du inte behöver installera någon programvara i datorsystemen.

 


Installationen är enkel, effektiv och designad för snabb driftsättning. Varje panel kan ställas in individuellt, eller så kan du konfigurera alla paneler på en gång via https://stoltzen.roomconfig.com.

 

Med Stoltzen Metis kan du enkelt anpassa din logotyp och bakgrundsbild på panelerna. Välj även tillgängliga resurser i rummet, som visas på panelerna utanför. Kommunicerar direkt mellan Exchange / O365 och Google Suite - Inget behov av att installera ytterligare programvara.

 

Hantera alla dina panelinställningar, logotyper och bakgrundsbilder med Stoltzen Metis sky-konfigurationslösning.

 

Se en översikt över alla mötesrum, boka ett ledigt rum utan att vara fysiskt på aktuell lokal.