Information angående WEEE (Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment).

Tillverkare och importörer av elektriska eller elektroniska produkter omfattas av ovanstående EU-direktiv, stiftat av Europeiska Parlamentet. Sverige har antagit direktivet och lagen trädde i kraft den 13 augusti 2005.

Krav och skyldigheter för berörda parter:

  • Registrering hos auktoriserad WEEE organisation.
  • Rapportering av kvantitet av WEEE-produkter som säljs på marknaden samt återtas.
  • Märkning av produkt med WEEE-symbol.
  • Förbjudet innehåll: WEEE-direktivet tillåter endast särskilt reglerade kvantiteter av farliga kemiska ämnen i produkten.


CBK är medveten om de förpliktelser som direktivet ställer på tillverkare och importörer. CBK är medlem i El-Kretsen och anslutet till FTI. Vi betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter. Genom denna registrering uppfyller CBK de svenska lagkrav som Naturvårdsverket utställt.