CBK strävar efter att agera etiskt ansvarsfullt i sina varuinköp.

 

Vi stöder öppenhet och medvetenhet kring konfliktmineraler (guld, tenn, tantal, volfram) för att förhindra att väpnade grupper i Kongo och liknande länder drar fördel av inköp av konfliktmineraler.

 

CBK Distribusjon AS är medveten om att överskottet från försäljningen av vissa typer av mineraler som utvinns i Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder har bidragit till att finansiera krig och kränkningar av mänskliga rättigheter i östra Kongo.

 

Vi stöder öppenhet och medvetenhet kring 3TG-konfliktmineraler (Tantal, Tenn, Volfram och Guld) och tar emot rapporter från leverantörer som använder komponenter med mineraler.

 

CBK åtar sig att säkerställa efterlevnad av vår policy gällande konfliktmineraler för alla produkter under våra egna varumärken. Vi är även representanter för internationella tillverkare i Norden, men har ingen förstahandskunskap om källorna till mineralerna som används i deras produkter. På grund av detta måste vi förlita oss på information vi får från våra leverantörer. Våra leverantörer som använder komponenter med mineraler har en policy om konfliktmineraler i enlighet med Dodd-Frank-lagen och rapporterar i enlighet med detta. Vi följer Responsible Minerals Initiative (RMI) riktlinjer för rapportering och due diligence av vår egen leverantörskedja.

 

För ytterligare frågor om konfliktmineraler, kontakta CBK på:

 

Telefon: +47 22 90 37 00

 

E-post: salg@cbk.no